• น้ำมันเบรค ZIC DOT 4 เป็นน้ำมันเบรคที่รองรับจุดเดือดในระบบเบรกได้สูงอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าชม : 235
BY: http://www.kmgcasia-tech.com

คุณสมบัติ
–  ZIC DOT 4 ช่วยในการปกป้องชิ้นส่วนในระบบเบรค และยังสามารถใช้งานได้ในทุกลักษณะการทำงาน
–  ZIC DOT 4 เป็นน้ำมันเบรคสำหรับรถทุกประเภทที่มีระบบเบรคที่ต้องใช้น้ำมันเป็นตัวส่งกำลัง
–  ZIC DOT 4 เป็นน้ำมันเบรคที่มีอุณหภูมิรองรับจุดเดือดหลังจากที่ดูดกลืนความชื้นได้ถึง 165 ◦c
–  ZIC DOT 4 เป็นน้ำมันเบรคคุณภาพสูงที่รองรับจุดเดือดถึง 261 ◦c

BY: http://www.kmgcasia-tech.com

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง
–  เพื่อการใช้งานน้ำมันเบรคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรหมั่นตรวจเช็คระบบเบรค และลักษณะของน้ำมันเบรคตามระยะที่กำหนด
–  เหมาะสำหรับระบบเบรคที่มีการกำหนดให้ใช้น้ำมันเบรคมาตรฐาน DOT 4 หรือมาตรฐานที่ต่ำกว่า เช่น DOT 3 เป็นต้น
–  ไม่ควรนำน้ำมันเบรคคนละประเภทมาใส่รวมกัน เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหากับระบบเบรคได้
–  การใช้น้ำมันเบรคควรตรวจสอบมาตรฐาน DOT ตามคู่มือของรถที่ได้กำหนดไว้ ก่อนเลือกใช้งานทุกครั้ง