โครงการแข่งขันประกวดบทความ "น้ำมันเครื่อง ไม่ใช่เรื่องอะไรก็ได้"

2021-12-06 PRO.THEO HENRY 1277 VIEWSSK ZIC Thailand ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านมาร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันประกวดบทความ ภายใต้หัวข้อ "น้ำมันเครื่อง ไม่ใช่เรื่องอะไรก็ได้" เพื่อเฟ้นหานักเขียนหน้าใหม่ไฟแรง สรรค์สร้างบทความเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องด้วยความสร้างสรรค์

!! ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 12,000 บาท !!
**แค่สมัครก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้ทันที**

 

อ่านเงื่อนไขและกติกา ดูคลิปวิดีโอให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และตัวอย่างบทความด้านล่าง
ลองดูแล้วจะรู้ว่าไม่ยากอย่างที่คิด เงินรางวัลอยู่ใกล้แค่เอื้อม
พร้อมแล้ว สมัครเลย! คลิกที่นี่! https://forms.gle/mFff7AMg8vsFV62e8 

 

 

เงื่อนไขและกติกา

     1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนิสิตนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น
     2. กำหนดให้เนื้อหาของบทความมีความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่เกิน 1,000 คำ (ไม่รวม

         รูปภาพประกอบ) รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยท์ ระยะห่างระหว่าง

         บรรทัด 1.0 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล คณะ มหาวิทยาลัย บนหัวกระดาษมุมขวา
     3. หากผู้เข้าแข่งขันสามารถแนบรูปภาพประกอบบทความ ซึ่งอ้างอิงจากแหล่งอื่น หรือจัดทำขึ้น

         เองได้ จะมีโอกาสได้รับเลือกมากขึ้น
     4. บันทึกเป็นสกุลไฟล์ pdf และ word รวม 2 ไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น มหาวิทยาลัย_ชื่อ_นามสกุล

         ตัวอย่างเช่น ธรรมศาสตร์_โอราโนส_เอสเคซิค เป็นต้น และส่งไฟล์ผลงานมาที่ Google form

         ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

 

รายละเอียดรางวัล

     1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     2. รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     3. รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
         พร้อมโอกาสในการร่วมงานกับ บริษัท โอราโนส จำกัด ในอนาคต
     4. รางวัลอื่น ๆ จำนวน 20 รางวัล แบ่งออกเป็น
         - บัตรของขวัญ Google play Gift Card/ บัตรของขวัญ App store Gift Card/ iTunes Gift

         Card มูลค่า 300 บาท 10 รางวัล
         - บัตรกำนัล GrabGifts มูลค่า 100 บาท 10 รางวัล

 

การตัดสินของคณะกรรมการ

     1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องถูกต้องตามเงื่อนไขและกฎกติกาที่กำหนดไว้
     2. ผู้เข้าแข่งขัน 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน ไม่จำกัดจำนวน แต่จะมีสิทธิ์ได้รับ

         รางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
     3. หากมีรูปภาพประกอบบทความจากแหล่งอื่นจะต้องมีแหล่งอ้างอิงด้วย และต้องเป็นรูปที่

         สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นเอง ไม่ลอกเลียน

         ผลงานของผู้อื่น ในกรณีที่พบว่าได้ลอกเลียนงานของผู้อื่นส่งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิ

         ออกจากการแข่งขันทันที
     4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
     5. ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของบริษัท (SK ZIC

         Thailand) และจะมีการติดต่อแจ้งผลการตัดสิน พร้อมรายละเอียดการรับรางวัลให้กับผู้ชนะ

         การประกวดทราบโดยตรง ซึ่งผู้ชนะรางวัลใหญ่ทั้ง 3 อันดับจะต้องแนบหลักฐานยืนยันตัวตน

         สถานภาพการเป็นนักศึกษาปัจจุบันให้กับทางบริษัทฯ รับทราบด้วย
     6. ผลงานทุกชิ้นที่บริษัทฯ ได้รับถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้

         เหมาะสมและนำออกเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

         เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ตัวอย่างบทความ

1. https://drive.google.com/drive/folders/1AmiwJmeQRMN_6TPHsD1gne-HhI7cufq9?usp=sharing
2. https://www.skzicthailand.com/home/news/article_category/1

 

วิดีโอให้ความรู้เบื้องต้น

น้ำมันเครื่อง ไม่ใช่เรื่องอะไรก็ได้

 

 

ระยะเวลาเปิด-ปิดรับสมัคร: 18 ต.ค. - 18 ธ.ค. 2564
ติดตามการประกาศผลรางวัลได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก SK ZIC Thailand: 25 ธ.ค. 2564
ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ Website: https://www.skzicthailand.com/home/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: https://www.facebook.com/SKZICThailand
หรือ Email: oranoss.skzic@gmail.com

TAG:

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

Related News