• จาระบีลูกปืนล้อของ ZIC เป็นจาระบีลิเธียมคอมเพล็กซ์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานเฉพาะ และยังถือว่าเป็นจาระบีอเนกประสงค์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในอุณหภูมิสูง หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกปืนของล้อรถ
เข้าชม : 269
BY: http://www.kmgcasia-tech.com

คุณสมบัติ
–  ZIC CROWN WHEEL BEARING GREASE เป็นจาระบีคุณภาพยอดเยี่ยมที่ทนต่อความร้อนได้ดี
–  ZIC CROWN WHEEL BEARING GREASE เป็นจาระบีสำหรับลูกปืนล้อรถสำหรับรถบรรทุก รถขนส่ง หรือรถทุกประเภท ที่ใช้ตลับลูกปืนล้อ
–  ZIC CROWN WHEEL BEARING GREASE เป็นจาระบีที่มีคุณสมบัติในการยึดติดที่ดีและมีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก
–  ZIC CROWN WHEEL BEARING GREASE เป็นจาระบีที่มีความคงตัวต่อออกซิเจนที่ดีและความทนทานต่อการชะล้างของน้ำได้ดี

BY: http://www.kmgcasia-tech.com

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง
–  ในการเปลี่ยนมาใช้จาระบีเป็นครั้งแรก  ควรชะล้างจาระบีเก่าออกจากระบบให้หมด ก่อนการเปลี่ยนมาใช้งานเสมอ
–  สินค้าจาระบี ZIC CROWN WHEEL BEARING GREASE เป็นจาระบีที่ความแข็งของจาระบีเบอร์ 2 เท่านั้น
–  เหมาะสมกับการหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ต่าง ๆ
–  เหมาะสมสำหรับรถบรรทุกขนส่ง และอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีอุปกรณ์เป็นตลับลูกปืน