5 พฤติกรรมควรเลี่ยง เพราะ อาจนำไปสู่ไฟไหม้บ้าน !!

2021-07-13 PRO.THEO HENRY 654 VIEWS5 พฤติกรรมควรเลี่ยง เพราะ อาจนำไปสู่ไฟไหม้บ้าน !!


1.ไม่ควรใช้ปลั๊กไฟหรือ สายไฟ ที่มีการชำรุด 


2.ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ


3. ปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 


4.หมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ให้ฝุ่นเกาะ เพราะ อาจเป็นฉนวนติดไฟได้ 


5. เชื้อเพลิงไวไฟทุกชนิดต้องเก็บห่างจากความร้อน


  ด้วยความปราถนาดี จาก บริษัท โอราโนส จำกัด

TAG:

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

Related News