• น้ำมันเบรค ZIC DOT 4 เป็นน้ำมันเบรคที่รองรับจุดเดือดในระบบเบรกได้สูงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • น้ำมันเบรค ZIC DOT 4 เป็นน้ำมันเบรคที่รองรับจุดเดือดในระบบเบรกได้สูงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • น้ำมันเบรค ZIC DOT 4 เป็นน้ำมันเบรคที่รองรับจุดเดือดในระบบเบรกได้สูงอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าชม : 601
BY: https://www.skzicthailand.com/

ZIC DOT 4 ช่วยในการปกป้องชิ้นส่วนในระบบเบรก และยังสามารถใช้งานได้ในทุกลักษณะการทำงาน  เป็นน้ำมันเบรกสำหรับรถทุกประเภทที่มีระบบเบรคที่ต้องใช้น้ำมันเป็นตัวส่งกำลัง เป็นน้ำมันเบรกที่มีอุณหภูมิรองรับจุดเดือดหลังจากที่ดูดกลืนความชื้นได้ถึง 165 ◦c เป็นน้ำมันเบรกคุณภาพสูงที่รองรับจุดเดือดถึง 261 ◦c

BY: https://www.skzicthailand.com/