• น้ำมันเบรค ZIC DOT 4 เป็นน้ำมันเบรคที่รองรับจุดเดือดในระบบเบรกได้สูงอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าชม : 277
BY: https://www.skzicthailand.com/

คุณสมบัติ

  • ZIC DOT 4 ช่วยในการปกป้องชิ้นส่วนในระบบเบรค และยังสามารถใช้งานได้ในทุกลักษณะการทำงาน
  • ZIC DOT 4 เป็นน้ำมันเบรคสำหรับรถทุกประเภทที่มีระบบเบรคที่ต้องใช้น้ำมันเป็นตัวส่งกำลัง
  • ZIC DOT 4 เป็นน้ำมันเบรคที่มีอุณหภูมิรองรับจุดเดือดหลังจากที่ดูดกลืนความชื้นได้ถึง 165 oc
  • ZIC DOT 4 เป็นน้ำมันเบรคคุณภาพสูงที่รองรับจุดเดือดถึง 261 oc

 

Product Name
DOT4
Boiling Point, oc
261
Wet Boiling Point, oc
165
Kinematic Viscosity at 40 oc, cSt
1,096
Kinematic Viscosity at 100 oc, cSt
2.35
pH
8.35
Metal Corrosion Test
Pass

 

BY: https://www.skzicthailand.com/

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง

  • เพื่อการใช้งานน้ำมันเบรคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรหมั่นตรวจเช็คระบบเบรค และลักษณะของน้ำมันเบรคตามระยะที่กำหนด
  • เหมาะสำหรับระบบเบรคที่มีการกำหนดให้ใช้น้ำมันเบรคมาตรฐาน DOT 4 หรือมาตรฐานที่ต่ำกว่า เช่น DOT 3 เป็นต้น
  • ไม่ควรนำน้ำมันเบรคคนละประเภทมาใส่รวมกัน เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหากับระบบเบรคได้
  • การใช้น้ำมันเบรคควรตรวจสอบมาตรฐาน DOT ตามคู่มือของรถที่ได้กำหนดไว้ ก่อนเลือกใช้งานทุกครั้ง