• น้ำมันเกียร์อัตโนมัติสูตรสังเคราะห์แท้ 100% ที่สามารถปกป้องชิ้นส่วนโลหะในระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติที่เป็นแบบพูลเลย์สายพาน (CVT)
เข้าชม : 699
BY: https://www.skzicthailand.com/

คุณสมบัติเด่น
สามารถปกป้องชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์จากการสึกหรอในการใช้งานได้ดี และยังสามารถช่วยเพิ่มอายุในการใช้งานของน้ำมัน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและการเปลี่ยนถ่าย

คุณสมบัติ
–  ZIC CVTF MULTI มีระบบการทำงานที่ส่งผลต่อระบบการตัดต่อกำลังของเครื่องยนต์ 
    ที่จะมีผลต่ออัตราเร่งที่ดีขึ้น
–  ZIC CVTF MULTI ช่วยให้อัตราการปรับเปลี่ยนอัตราทดเกียร์มีความนิ่มนวลและ
    เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
–  ZIC CVTF MULTI เป็นสารหล่อลื่นในระบบส่งกำลังที่มีอายุการใช้งานที่สูง
   เนื่องจากวัตถุดิบเกรดสังเคราะห์ที่นำมาใช้ผลิต
–  ZIC CVTF MULTI ช่วยต้านทานการเสื่อมสภาพของน้ำมันอันเนื่องมาจาก
   การใช้งานในสภาวะอุณหภูมิ

BY: https://www.skzicthailand.com/

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง
–  เป็นน้ำมันเกียร์เฉพาะ สำหรับระบบส่งกำลังที่เป็นแบบสายพานพูลเลย์ (CVT) เท่านั้น
–  สีของน้ำมันเกียร์ ZIC CVTF MULTI จะมีสีเหลือง
–  ควรศึกษาคู่มือของรถ เพื่อหาข้อมูลน้ำมันเกียร์ที่ถูกต้อง ก่อนการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ทุกครั้ง