• น้ำมันเกียร์สำหรับระบบส่งกำลังแบบธรรมดา หรือเกียร์กระปุก เป็นน้ำมันเกียร์สูตรสังเคราะห์เกรดสูงที่สุดในน้ำมันเกียร์กลุ่มเดียวกันที่ผลิตมาจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ SK Lubricants
เข้าชม : 1630
BY: https://www.skzicthailand.com/

คุณสมบัติ
–  ZIC G-FF : 75w-85 เป็นน้ำมันเกียร์สำหรับรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบธรรมดา และสำหรับเฟืองท้าย ที่มีส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพสูง
–  ZIC G-FF : 75w-85 เป็นน้ำมันเกียร์สำหรับรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบธรรมดา ที่เน้นให้การทำงานของเกียร์มีการทำงานที่นุ่มนวลทุกการขับขี่
–  ZIC G-FF : 75w-85 ช่วยในการปกป้องชิ้นส่วนโลหะต่าง ๆ ในระบบส่งกำลังแบบธรรมดาและระบบเฟืองท้าย และยังสามารถใช้งานได้ในทุกลักษณะการทำงาน
–  ZIC G-FF : 75w-85 เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ SK Lubricants เป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าที่ทำให้น้ำมันมีค่าดัชนีความหนืดสูง (VHVI)

BY: https://www.skzicthailand.com/

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง
–  เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรหมั่นตรวจเช็คระบบส่งกำลังและลักษณะของน้ำมันเกียร์ตามระยะที่กำหนด
–  เหมาะสำหรับรถยนต์โดยสารที่มีระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ธรรมดา (หรือเกียร์กระปุก) เท่านั้น
–  เหมาะสำหรับระบบส่งกำลังที่ระบุให้ใช้น้ำมันที่มีมาตรฐานตรงกับ API GL-4
–  น้ำมันเกียร์ประเภทนี้ไม่เหมาะสมกับระบบส่งกำลังแบบลิมิเต็ดสลิป